2.9.05

Vacas

Para unha vaca os pastos pampeanos non teñen comparanza.

Aínda así, esta vaca pechará os ollos e vai disposta a practicar maiormente o canibalismo, o canibalismo, o canibalismo.

Nota bene: entre canibalismo e canibalismo a vaca pensa abrir os ollos e, en todo caso, sempre seguirá rumiando.