25.10.05

EHT

Vaime faltar a súa agudeza, a súa ética, cando abra a prensa ou cando poña a radio.