22.12.05

miccionario

parece que cobra boa vida este blog dun bo amigo.

que a súa boa vida sexa, tamén, longa.