14.7.05

Dobre moral

Titulou hoxe "El Mundo" un editorial: "Si al control de los imames, no al de nuestros teléfonos".

Completamente de acordo coa segunda parte. Máis discutíbel a primeira. En todo caso, propoño eu outro titular (e outro artigo, e outra ideoloxía): "Si ao control dos bispos, non ao dos nosos teléfonos"

Polo ollo da vaca non entra ningún fundamentalismo.