18.8.05

A doctrina Kirchner

A propósito do caso Roquetas, lembrei varios artigos que lera hai un tempo sobre o que en Arxentina se coñece como "Doctrina Kirchner", creada (ou copiada pero non sei de onde) polo presidente dese país para xustificar os movementos do seu goberno en favor de xulgar os militares responsábeis de crimes de Estado durante os anos 70.

A doctrina Kirchner consiste en non considerar as Forzas Armadas como responsábeis dos crimes dos seus membros. Xa que logo, para limpar a súa imaxe pública, as Forzas Armadas deben colaborar coas accións da Xustiza tendentes a que os que cometeron os crimes sexan xulgados e cumpran as condenas que a xustiza lles impoña.

Nun artigo recente, Javier Ortiz comenta a pouca atención que os distintos gobernos do Estado prestan ás reiteradas denuncias da ONU, de Amnistía Internacional, do Comité Europeo para a Prevención da Tortura e doutros organismos internacionais sobre torturas nos procedementos policiais españois.

A actitude dos mandos da Garda Civil e mais do Goberno Español deberían ser claras neste senso. O ocultamento ou omisión a respecto de denuncias de conductas ilegais por parte de membros das forzas de seguridade no exercicio da profesión é o que destrúe os corpos implicados e non a denuncia e proceso xudicial destes feitos cando ocorren.

Porén, a doctrina Kirchner non acaba de ter acollida. O corporativismo dos corpos de seguridade empéñase en agochar os crimes dos seus membros e fanse cómplices. Os gobernos (independentemente do seu "talante") déixanse levar pola forza do mesmo corporativismo e iso ten dúas consecuencias claras: afundirse nos mesmos lodos e incumprir as súas obrigas.

Non é que me preocupe moito o prestixio das forzas de seguridade pero, visto que están alí, preocúpame a impunidade coa que se moven, coa que permitimos que se movan.

A Garda Civil, con Roquetas, actúa exactamente igual que o fixeron as forzas armadas latinoamericanas durante a represión dos 70.

Algo haberá que aprender, digo eu.